กริบ

Значения слова в тайском толковом словаре

 • กฺริบ

  ก.

  ขริบ, ตัดเล็มด้วยกรรไกร เช่น กริบผม กริบชายผ้า, ตัดขาดโดยฉับไวและแนบเนียนด้วยความคม.

 • กฺริบ

  ว.

  มาก เช่น คมกริบ

 • โดยปริยายหมายความว่า เงียบไม่มีเสียงดัง เช่น เงียบกริบ ย่องกริบ.