กริน

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กะ-

    แบบ

    น.

    ช้าง, ช้างพลาย, เช่น กรินไกรอาสนอัศวาชี (ม. คำหลวง ฉกษัตริย์).

    (ส.).