กรินี

Значения слова в тайском толковом словаре

 • กะ-

  แบบ

  น.

  ช้างพัง, ใช้ว่า กิริณี หรือ กิรินี ก็มี.

  (ส. กริณี; ป. กรินี).

 • กะ-

  ดู กริณี.

  ความหมายที่เกี่ยวข้อง ดู กริณี