กรินทร์

Значения слова в тайском толковом словаре

  • น.

    พญาช้าง, ช้างที่ควรยกย่อง, เช่น เบื้องนั้นบรรลุผู้เผือกกรินทร์ หนึ่งฤๅ (ลิลิตพยุหยาตรา), ใช้ว่า กเรนทร์ ก็มี.

    (ส. กรินฺ + อินฺทฺร = กรินทร์ ว่า ช้างใหญ่, ช้างศึก, ช้างพระอินทร์).

  • ดู กริน.

    ความหมายที่เกี่ยวข้อง ดู กริน