กริตย-

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กฺริดตะยะ-

    โบ; กลอน

    ก.

    ทำ เช่น พระบาทสญไชยก็ชำระกริตยภิษิตสรรพางค์ (ม. คำหลวง มหาราช).

    (ส. กฤตฺย).