กริงกริว

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กฺริงกฺริว

    ว.

    เล็ก, ผอม, เช่น มนุษย์น้อยกริงกริวผิวเนื้อเหลือง, ปักษ์ใต้ว่า กริ้งกริ้ว.