กราสิก

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กฺรา-

    โบ; กลอน

    น.

    ผ้าด้ายแกมไหม เช่น พัสตรากราสิกศรี (ม. คำหลวง ทานกัณฑ์).

    (ป. กาสิก; ส. กาศิก).