กราย

Значения слова в тайском толковом словаре

 • กฺราย

  น.

  ชื่อปลานํ้าจืดชนิด Chitata ornata (Gray) วงศ์ Notopteridae หัวและลำตัวแบนข้างมาก สันหัวแอ่นลง ท้องเป็นสันคม ครีบท้องเล็กมาก ครีบก้นยาวต่อเนื่องกับครีบหางซึ่งเล็กและมีขอบมน บริเวณเหนือครีบก้นมีจุดสีดำ ๕-๑๐ จุดเรียงเป็นแถวตามยาว ขนาดยาวได้ถึง ๑ เมตร, ตองกราย หรือ หางแพน ก็เรียก.

 • กฺราย

  น.

  โรคซางจรชนิดหนึ่ง มีอาการตัวร้อน ลงราก กระหายนํ้า.

 • กฺราย

  ก.

  เดินอย่างมีท่าทางด้วยการทอดแขนไปข้างหน้าและข้างหลังอย่างช้า ๆ เช่น ลอยชายกรายแขนเข้าในห้อง (คาวี), วัน ๆ ไม่ทำอะไรได้แต่กรายไปกรายมา

 • เดินเฉียดเข้าไปใกล้ ๆ เช่น เขาทำอะไรกัน กรายเข้าไปดูซิ.

 • กฺราย

  น.

  ชื่อไม้ต้นขนาดกลางชนิด Xylopia malayana Hook. f. et Thomson ในวงศ์ Annonaceae เนื้อไม้ผ่าง่าย ใช้ทำฟืนและกระเบื้องไม้มุงหลังคา.