กรามพลู

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กฺรามพฺลู

    โบ

    น.

    กานพลู เช่น แห้วหมูพิชกรามพลูก็มี (ม. คำหลวง มหาพน).

    (เทียบทมิฬ กฺรามปู).