กราด

Значения слова в тайском толковом словаре

 • กฺราด

  น.

  ไม้กวาดที่ทำเป็นซี่ยาว ๆ ห่าง ๆ มีด้ามยาว สำหรับใช้กวาดที่ลานวัดเป็นต้น.

  (ข. จฺราส).

 • ก.

  กวาดด้วยกราด.

 • กฺราด

  น.

  เครื่องขูดไคลม้าทำด้วยเหล็ก มีฟันคล้ายกระต่ายขูดมะพร้าว

 • เครื่องจีมไม้ให้แน่น.

 • กฺราด

  น.

  เครื่องมือจับสัตว์นํ้าชนิดหนึ่ง ใช้ประกอบกับเรือ, บางถิ่นเรียกว่า กรีด หรือ เรือกรีด, เวลาจับสัตว์นํ้าใช้แจวไปตามฝั่งคลองหรือแม่นํ้า โดยให้ไม้สำหรับกรีดนั้นระไปในนํ้า.

 • กฺราด

  น.

  ชื่อไม้ต้นขนาดใหญ่ชนิด Dipterocarpus intricatus Dyer ในวงศ์ Dipterocarpaceae ขึ้นในป่าเต็งรัง ต้นมียางเหนียว เจาะเอานํ้ามันยางได้, ยางกราด เหียงกราด ตะแบง หรือ สะแบง ก็เรียก.

 • กฺราด

  ก.

  กวดให้แน่น เช่น กราดลิ่ม, กวดให้อยู่ในบังคับ เช่น กราดควาย กราดเด็ก

 • พ่นนํ้านกและไก่แล้วเอาออกผึ่งแดด

 • ตากอยู่กลางแดดกลางลม.

 • ว.

  ซัดส่ายไปโดยไม่เจาะจง เช่น ยิงกราด, สาดไป เช่น ด่ากราด.

 • กฺราด

  ว.

  เล็ก, แคระ, แกร็น.