กราดวง

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กฺรา-

    น.

    ลูกมะพร้าวทุยที่ตัดครึ่งท่อน สำหรับถูพื้นบ้านหรือหวีด้ายทอหูก, (ปาก) กระดวง.