กราดวง

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กฺรา-

    น.

    ลูกมะพร้าวทุยที่ตัดครึ่งท่อน สำหรับถูพื้นบ้านหรือหวีด้ายทอหูก, (ปาก) กระดวง.

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubillis

  1. กราดวง (RID) n.
    half cut coconut