กรับ

Значения слова в тайском толковом словаре

 • กฺรับ

  น.

  เครื่องตีชนิดหนึ่ง ทำด้วยไม้ไผ่ผ่าซีกหรือไม้เนื้อแข็ง ๒ อัน ใช้ขยับหรือตีกระทบกันสำหรับให้อาณัติสัญญาณ หรือบอกจังหวะในการขับร้องและบรรเลงดนตรี.

 • กฺรับ

  โบ

  ก.

  แห้งติดอยู่เหมือนกาวติดชาม ว่า กรับแห้ง.