กรับขยับ

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    กรับเสภา.