กรัณฑก

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ดู กรณฑ์ ๑.