กรัง

Значения слова в тайском толковом словаре

  • กฺรัง

    ก.

    แห้ง เช่น เสบียงกรัง, แห้งติดแน่นอยู่ เช่น ขี้มูกขี้ตากรัง.

  • กฺรัง

    น.

    เนิน เช่น กึกก้องไพรกรัง (อนิรุทธ์), อเนกทั่วไพรกรัง (ดุษฎีสังเวย).