กรัก

Значения слова в тайском толковом словаре

 • กฺรัก

  น.

  แก่นขนุนใช้ย้อมผ้า นิยมใช้ย้อมสบงจีวร

  (ต. ว่า แก่นไม้; ข. กราก ว่า แก่นขนุน).

 • โบ

  โรงกรัก คือ โรงที่ต้มกรักในวัด.

  (ต. ว่า แก่นไม้; ข. กราก ว่า แก่นขนุน).

 • กฺรัก

  ว.

  สีแดงคล้ำอย่างสีหมากแห้ง เรียกว่า สีกรัก.

  (ต. ว่า แก่นไม้; ข. กราก ว่า แก่นขนุน).