กระไอกระแอม

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ก.

    ทำเสียงไอเสียงแอม เช่น ถ้ามันจะเกริ่นกรายกระไอกระแอมแอบเข้ามา (ม. ร่ายยาว ชูชก).