กระไส

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    ทราย เช่น สีคงคาขุ่นเป็นเปือกเทือกกระไส (ม. กาพย์ วนปเวสน์), ประทับทอดจอดอ่าวเข้าไม่ได้ โขดกระไสติดช่องร่องวิถี (นิ. เกาะแก้วกัลกตา).

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubillis

  1. กระไส (RID) n.
    sand