กระไน

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    ชื่อนกชนิดหนึ่ง, ตระไน ก็ว่า เช่น เขาคุ่มกระตรุมกระไตร ตระไนนี่สนั่นเสียง (สรรพสิทธิ์).