กระได

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    สิ่งที่ทำเป็นขั้น ๆ สำหรับก้าวขึ้นลง, บันได ก็ว่า.