กระไดแก้ว

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    ชั้นสำหรับวางพาดสิ่งของเช่นใบลานหรืออาวุธเป็นต้น.