กระใด

Значение слова в тайском толковом словаре

  • โบ

    ว.

    กระไร, อะไร, ทำไม, เช่น ผู้แกล้วกระใดรณภู (สมุทรโฆษ).