กระโหย

Значение слова в тайском толковом словаре

  • -โหยฺ

    กลอน

    ก.

    โหยไห้, ร้องไห้, ครํ่าครวญถึง.