กระโหนด

Значение слова в тайском толковом словаре

  • -โหฺนด

    น.

    ตาล เช่น ย่านป่าขายพัดกระโหนดคันกลมคันแบนใหญ่น้อย (อธิบายแผนที่กรุงศรีอยุธยา).

    (แผลงมาจาก โตนด).