กระโสง

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กลอน

    น.

    ปลากระสง เช่น กระโสงสังควาดหว้าย ชลา (สรรพสิทธิ์). (ดู กระสง).

    ความหมายที่เกี่ยวข้อง ดู กระสง