กระโปรงทอง

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ดู กะทกรก (๒).

    ความหมายที่เกี่ยวข้อง ดู กะทกรก