กระโปก

Значения слова в тайском толковом словаре

  • น.

    ส่วนหนึ่งของอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกของชายหรือสัตว์ตัวผู้.

  • น.

    เครื่องเกวียนสำหรับยึดเพลา ติดอยู่กับตัวทูบ.