กระโน้น

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ว.

    โน้น, เช่นโน้น, อย่างโน้น.