กระโถนปากแตร

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    กระโถนทรงกลมมีปากผายออกคล้ายแตร.