กระโตน

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ก.

    กระโจน เช่น นํ้าเชี่ยวเกลียวโยน กระโตนฉ่า ๆ (สุบิน).