กระโตกกระตาก

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ก.

    ส่งเสียงให้เขารู้อย่างไก่กำลังออกไข่, โดยปริยายหมายความว่า เปิดเผยข้อความที่ต้องการปิดบัง.