กระโดด

Значение слова в тайском толковом словаре

 • ก.

  ใช้กำลังเท้าดันพื้นให้ตัวลอยสูงขึ้นหรือเคลื่อนจากที่เดิม เช่น กระโดดสูง ดีใจกระโดดจนตัวลอย, ภาษาปากว่า โดด, โดยปริยายหมายถึงอาการที่คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น ปลากระโดด ตัวพิมพ์กระโดด.

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubillis

 1. กระโดด (SPORT,RID) v.
  skip
  bound
  leap
  jump
  spring
  hop