กระโดดร่ม

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ก.

    กระโดดออกจากอากาศยานในขณะอยู่ในอากาศเพื่อลงสู่พื้นดินโดยอาศัยร่มชูชีพ, โดดร่ม ก็ว่า.