กระโดง

Значения слова в тайском толковом словаре

 • น.

  ใบเรือ เช่น เสากระโดง คือ เสาใบเรือ

  (ข. โกฺฎง ว่า ใบเรือ).

 • ส่วนที่อยู่บนหลังปลาบางชนิด เช่น ปลากัด ปลาฉลาม มีลักษณะเป็นแผ่นตั้งคล้ายใบเรือ.

  (ข. โกฺฎง ว่า ใบเรือ).

 • น.

  กิ่งไม้ที่แตกออกตรงขึ้นไปจากกิ่งใหญ่

 • ลำน้ำขนาดเล็กที่ขุดจากลำน้ำขนาดใหญ่เพื่อชักน้ำเข้านาเข้าสวน เรียกว่า ลำกระโดง, ลำประโดง ก็ว่า.