กระโดกกระเดก

Значения слова в тайском толковом словаре

  • ว.

    มีกิริยามารยาทไม่เรียบร้อย.

  • ก.

    โยกเยก, ยวบขึ้นยวบ ลง, โดกเดก ก็ว่า.