กระโชก

Значения слова в тайском толковом словаре

 • ว.

  กระแทกเสียง เช่น พูดกระโชก เห่ากระโชก

 • ทำให้กลัว, ทำให้ตกใจ, เช่น ขู่กระโชก, กระแทก เช่น ม้าก็กระโชกวิ่งหนักเข้า (ประวัติ. จุล).

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubillis

 1. กระโชก (RID) adv.
  in a stern voice
  fiercely
  harshly
 2. กระโชก v.
  intimidate
  bark
  threaten
  shout