กระโชก

Значения слова в тайском толковом словаре

  • ว.

    กระแทกเสียง เช่น พูดกระโชก เห่ากระโชก

  • ทำให้กลัว, ทำให้ตกใจ, เช่น ขู่กระโชก, กระแทก เช่น ม้าก็กระโชกวิ่งหนักเข้า (ประวัติ. จุล).