กระโชกกระชั้น

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ว.

    อาการพูดกระแทกเสียงถี่ ๆ.