กระโจมอก

Значения слова в тайском толковом словаре

  • ก.

    นุ่งผ้าสูงปิดอก.

  • ว.

    อาการที่นุ่งผ้าสูงปิดอก ในความว่า นุ่งผ้ากระโจมอก.