กระโจมอก

Значения слова в тайском толковом словаре

  • ก.

    นุ่งผ้าสูงปิดอก.

  • ว.

    อาการที่นุ่งผ้าสูงปิดอก ในความว่า นุ่งผ้ากระโจมอก.

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubillis

  1. กระโจมอก (RID) v.
    wear a skirt to cover her breast