กระโจมกระจาม

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ก.

    พรวดพราดอย่างลุกลน (เป็นคำใช้ในทางที่ติ).