กระแหล่ง

Значение слова в тайском толковом словаре

  • -แหฺล่ง

    น.

    เครื่องทำเสียงสัญญาณทำด้วยโลหะ มีรูปคล้ายกระดิ่ง แต่เป็นรูปสี่เหลี่ยม ใช้แขวนคอ โค กระบือช้าง.