กระแหร่ม

Значение слова в тайском толковом словаре

  • -แหฺร่ม

    ก.

    กระแอม.