กระแหม็บ

Значение слова в тайском толковом словаре

  • -แหฺม็บ

    ว.

    หายใจแผ่ว ๆ แสดงว่าจวนจะหมดกำลัง, (โบ) เขียนเป็น กระแหมบ ก็มี เช่น กระแหมบกระเหม่นทรวง (อนิรุทธ์).

    (แผลงมาจาก แขม็บ).