กระแหนะ

Значения слова в тайском толковом словаре

 • -แหฺนะ

  น.

  ลายปูนปิดทอง

 • กรรมวิธีในการสร้างงานประติมากรรมตกแต่ง หรือวิธีการทางช่างจุลศิลป์ประเภทหนึ่ง โดยใช้สมุกปั้นเป็นลวดลายหรือรูปภาพติดเข้ากับพื้นไม้หรือพื้นกระดาษ เช่น ปั้นหน้ายักษ์หน้าลิงติดลงบนกะโหลกปิดกระดาษทำเป็นหัวโขน, แขนะ ก็ว่า.

 • -แหฺนะ

  ก.

  แตะ, เติม

 • ว่าเปรียบเปรย.