กระแสเสียง

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    เสียงที่แล่นไป, นํ้าเสียง.