กระแสรับสั่ง

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ราชา

    น.

    คำพูด, คำสั่ง.