กระแสง

Значения слова в тайском толковом словаре

 • โบ

  น.

  เสียงเพราะมีกังวาน เช่น จึ่งตั้งนโม ซุ่มเสียงใหญ่โต กระแสงแจ่มใส (ประถม ก กา).

 • โบ

  น.

  แสง, รัศมี

 • สี.