กระแสความ

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    แนวความ, ข้อความที่ต่อเนื่องกัน.