กระแวน

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    นกกาแวน เช่น คับคาคาบคาร่อน กระแวนว่อนบินบน (ตะเลงพ่าย). (ดู กาแวน).

    ความหมายที่เกี่ยวข้อง ดู กาแวน