กระแพ้ง

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    ไม้ไผ่ที่ปล้องข้างในเป็นโรค มีสีดำ ๆ กลิ่นเหม็น, กำแพ้ง ก็ว่า.