กระแพง

Значение слова в тайском толковом словаре

  • โบ; กลอน

    น.

    กำแพง เช่น ทิศออกกระแพงแก้วกั้น (จารึกวัดโพธิ์).